Επικοινωνήστε μαζί μας για παραγγελίες

€120.00

Ειδική προσφορά

€50.00

Το πλήρες υλικό του τεστ περιλαμβάνει το εγχειρίδιο, τις 21 κάρτες και 25 πρωτόκολλα καταγραφής των απαντήσεων. Το Τεστ διατίθεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και σε τελειόφοιτους φοιτητές ψυχολογίας.

Ελληνική έκδoση

Εταιρεία του Τεστ των Παραμυθιών

Κάλβου 9

14671 Ν. Ερυθραία

Ελλάδα

tel & fax: +30 210 62 08 085